• Sử dụng chuột để di chuyển các nhân vật, đồ vật để ghép vào tấm ảnh và ấn nút kiểm tra khi đã chắc chắn đúng. Lưu ý: Bạn có thể chọn bất kỳ câu hỏi nào cho mỗi lượt chơi, bạn có thể chọn những câu đơn giản trước để trả lời. Nếu nhớ lại được nội dung nhân vật và đồ vật trong những chuyến phiêu lưu của Doraemon bạn sẽ dễ dàng đoán ra các tấm ảnh hơn.


    Email :
    Nội dung :

    Gửi gởi : vào lúc 10/10/2012 9:04:50 AM


    Gửi gởi : vào lúc 10/2/2012 3:23:24 PM